Klanten en Referenties

Klanten
Wie waren en zijn mijn klanten? en/of Welke groepen mensen in welk soort organisaties heb ik getraind?

 • Lokale politici (raad, groepen wethouders, B&W's)
 • Alle lagen en functies in vele gemeenten (Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Emmen, Oosterhout, Tiel, Westland, Culemborg, Renkum, Monster, Zuidwolde, Capelle a/d IJssel, Hardenberg, Weesp, Almere), veelal teams/afdelingen en ook vaak open in-company trajecten en trainingen.
 • Enkele afdelingen/teams van enkele Provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Groningen)
 • Enkele onderdelen van enkele Ministeries (Soza, Defensie, Biza, EZ, L&I, Infrastructuur & Milieu)
 • De Kiesraad, team
 • Agentschap.nl (voormalig SenterNovem): management, adviseurs en teams
 • Bureau Nationale Ombudsman: de juristen
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer, team
 • De SVB (Sociale Verzekerings Bank), de docenten en trainers
 • ANWB, het management
 • Bibliotheek Utrecht, management en teams
 • Communicatiebureau Utrecht, MT en overige teams
 • Milieudienst Eindhoven, MT, andere teams, alle medewerkers
 • KLM, middenmanagement
 • RABO-bank, Kredietbeoordelaars en -adviseurs
 • ING-bank, verandermanagers
 • Origin, automatiseringspersoneel
 • Philips, jonge professionals
 • Shell, internationale teams van professionals
 • Ernst & Young, accountants en teams
 • RAND Europe (Cambridge) , adviseurs/teams
 • Verkade/United Biscuits, teams Sales en Marketing
 • ALBA, Berlin
 • Oxyme, team
 • GITP, al het ondersteunend personeel
 • Academisch Ziekenhuis Groningen, het MT , RvB, Medisch Specialisten
 • Rijnland Ziekenhuis Leiden, het MT, RvB, Medisch Specialisten
 • Verpleeghuizen Vlissingen, de contactverzorgenden
 • Verzorgingshuis Savant Helmond, het MT/de leidinggevenden
 • St. Franciscus Gasthuis Rotterdam
 • Huisartsen (Landelijk Bureau Huisartsen)
 • Hulpverlening Gelderland Midden, team leidinggevenden
 • VU-ziekenhuis, bedrijfsopleidingen, de trainers, team
 • Woongoed Middelburg, MT, team leidinggevenden, medewerkers
 • Woningstichting Valburg, team
 • De Effenaar , team
 • ABP Pensioenfonds

Referenties/Aanbevelingen

 • Marijke Appelboom, directeur De Effenaar, Eindhoven.
 • Martin Asveld, (voormalig) MT-lid Milieudienst Eindhoven
 • Eric de Ceuster, Directeur Woningbouwvereniging Middelburg
 • Piet van Elteren, Gemeentesecretaris Nieuwegein
 • Katja Faerber, Head Human Resources, ALBA, Berlin
 • Jos van Huizen, Divisiedirecteur Nestlé (zie recommendation Linkedin)
 • Marc Jansen, Directeur-bestuurder Woningstichting Valburg
 • Jutha Konst, Hoofd P&O, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Herman Scheffer , MT-lid Bibliotheek Utrecht (zie recommendation Linkedin)
 • Petra Schruth, (voormalig) sr. Advisor/Manager Shell (zie recommendation Linkedin)
 • Hans van Soelen, Programmamanager Organisatievernieuwing Gemeente Utrecht zie recommendation Linkedin)
 • Wanda Straatman, (voormalig) Hoofd Bedrijfsopleidingen, VU-medisch Centrum, Amsterdam
 • Jeanet van Wijk, sr. jurist en mediator Bureau Nationale ombudsman (zie recommendation Linkedin)